2018-05-03 Första maj, vart rör sig arbetarrörelsen?