Arbetsbeskrivningar och intervjufrågor för kandidater till styrelsen inför medlemsmötet 23/5 2017

Stationschef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Stationschef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjufrågor-stationschef.pdf

Programchef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Programchef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjufrågor-programchef.pdf

Rekryteringschef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Rekryteringschef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjurfrågor-rekryteringschef.pdf

Reklamchef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Reklamchef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjufrågor-reklamchef.pdf

Teknikchef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Teknikchef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjufrågor-teknikchefskandidater.pdf

Marknadschef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Marknadschef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjufrågor-marknadschef.pdf

Musikchef
Arbetsbeskrivning: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Musikchef-Arbetsbeskrivning.pdf
Intervjufrågor: http://studentradion.com/wp-content/uploads/2017/04/Intervjufrågor-musikchef.pdf