Arbetsbeskrivningar

Arbetsbeskrivning för nyhetsansvarig

Fastslagen 7 oktober 2015

Nyhetsansvarig

 • Planerar och leder nyhetsredaktionens arbete och är dess länk till och från programrådet.
 • Ansvarar för att nyhetssändningar blir producerade och att de är aktuella, relevanta och kvalitativa.
 • Ansvarar för att nyhetssändningar finns tillgängliga för efterhandslyssning.
 • Uppdaterar och utvecklar vid behov nyhetssändningarnas format och ljudbild och kan då ta hjälp av reklamchef och programrådet.
 • Tillsätter nyhetssändare och kan då ta hjälp av rekryteringschef.
 • Ansvarar för överlämning till nästa nyhetsansvarig.

Vidare är nyhetsansvarig

 • Studentradions kontaktperson för den som vill lämna nyhetsupplysningar.

Nyhetsansvarig är: En del av ledningsgruppen, en del av programrådet, ledare av nyhetsredaktionen

 

Arbetsbeskrivning för redaktör

Fastslagen 17 november 2015

Redaktör

 • Ansvarar för att lyssna på sina programs sändningar.
 • Håller kontinuerlig kontakt med sina program och uppmuntrar dem till att göra kvalitativ radio i enlighet med programrådets riktlinjer.
 • Ansvarar för planering och genomförande av ett uppstartsmöte med sina program, inom tre veckor från sändningsstart.
 • Ansvarar varje termin för planering och genomförande av utvärderingar av sina program.
 • Kontrollerar kontinuerligt att dess programs sändare har de nödvändiga kunskaper och färdigheter som behövs, och kan vid fortbildningsbehov ta hjälp av utbildningsansvarig och programrådet.
 • Påminner sina program om att skapa och uppdatera programtrailers.
 • Påminner sina program om att uppdatera det innehåll som är kopplade till dem på hemsidan, sociala medier och plattformar för efterhandslyssning.
 • Ansvarar för att förmedla information mellan styrelse- och ledningsgrupp och program.
 • Ansvarar tillsammans med övriga i programrådet att samordna programmen, exempelvis genom redaktionsträffar.
 • Finns tillgänglig för att medla i eventuella konflikter i sina program.
 • Ansvarar för överlämning av sina program till nästa redaktör(er).

Vidare är redaktör

 • Rekryteringschef och utbildningsansvarig behjälpliga vid introduktion och upplärning av nya sändare.
 • Programchefen behjälplig vid utarbetandet av programtablån, utvärdering av programverksamheten, anordnandet av fortbildningar samt utveckling och förbättring av programkvalitén.

Redaktör är: En del av ledningsgruppen, En del av programrådet

 

Arbetsbeskrivning för socialansvariga

Fastslagen 17 november 2015

Socialansvariga

 • Har som främsta uppgift att sprida god stämning på Studentradion.
 • Ansvarar för att med jämna mellanrum anordna interna fester på radion och andra tillställningar.
 • Ansvarar för Studentradioprisgalan (SRP) genom att i god tid boka lokal och tillsätta domare, samt att anordna själva tillställningen, och kan då ta hjälp av styrelsen och ledningsgruppen.
 • Ansvarar för att kioskverksamheten fungerar och fyller på innehållet vid behov.

Socialansvariga är: En del av ledningsgruppen

 

Arbetsbeskrivningar för webbredaktör

Fastslagna den 11 april 2011

Webbredaktör

 • Ansvarar för studentradions webbsida, ser till att den är online och fungerar, både estetiskt och pedagogiskt.
 • Ansvarar för att webbsidan uppdateras. Dels genom det innehåll medlemmarna producerar och dels genom att aktivt skapa information.
 • Ansvarar för administration av e-postadresser på Studentradions domän, så att alla medlemmar som är i behov av en e-postadress i sitt arbete på stationen snarast får en sådan.
 • Ansvarar, tillsammans med redaktörerna, för att varje program uppdaterar sin del på webbsidan.
 • Ansvarar för utvecklandet av webbsidans funktioner och möjligheter.
 • Ansvarar för överlämning till nästa webbredaktör

Webbredaktör är: En del av ledningsgruppen

 

Arbetsbeskrivningar för dator- och streamingansvarig

Fastslagna den 11 maj 2009

Dator- och streamingansvarig

 • Ansvarar för att radions datorutrustning fungerar.
 • Ansvarar för att administrerara nätverket och datorkonton för program och medlemmar.
 • Ansvarar för att, vid behov, köpa ny utrustning och göra sig av med gammal.
 • Ansvarar för reparationer av datorutrustning.
 • Ansvarar för att upprätthålla och underhålla Studentradions sändningar över internet.
 • Ansvarar för administration av streamingdatorn och streamingens funktion.

Dator- och streamingansvarig

Arbetar för att långsiktigt upprätthålla och förbättra datorernas prestanda, funktion och användarvänlighet genom arbete med befintlig utrustning och genom att upplysa medarbetarna om dess användningsområden.

Ansvarar för överlämning till nästa dator- och streamingansvarig

 • Teknikchef behjälplig vid behov

Dator- och streamingansvarig är: En del av teknikgruppen