Arbetsplan för nedläggningen av FM-bandet

Enligt beslut från medlemsmöte den 14 december 2016 ska Studentradion 98,9 sluta sända radio på FM-bandet vid årsskiftet 2017/18. Nedan beskrivs vad styrelsen åtar sig att genomföra inför och i samband med nedläggningen. Styrelsen åtar sig även att hålla medlemmarna kontinuerligt uppdaterade om arbetet.

Avtal
Inför årsskiftet ska UNR säga upp sina upphovsrättsavtal. Styrelsen ska hålla sig uppdaterad och försäkrad om att uppsägningsarbetet går som det ska.

Styrelsen ska sluta alla nödvändiga avtal för upphovsrätt inför årsskiftet.

Hemsida och app
Teknikchef leder en utvärdering och tar tillsammans med styrelsen beslut om Studentradions app.

Webbansvarig ansvarar för att förbättra Studentradions hemsida i enlighet med den ekonomiska situationen.

Press
Stationschef ansvarar för att ordna med pressutskick för att uppmärksamma nedläggningen.

Profil
Marknadschef leder arbetet med en lansering av en ny grafisk profil för Studentradion.

Under ett extrainsatt medlemsmöte beslutas om eventuell namnändring.

Reklam
Reklamchef leder arbetet med att se över Studentradions nuvarande reklamsamarbeten.

Styrelsen tar fram en plan för framtida reklamsamarbeten när vi inte längre kan erbjuda FM-spottar.

Sociala arrangemang
Nedläggningen av FM-bandet ska uppmärksammas med minst ett evenemang under hösten, med fördel i anslutning till sista sändningsdag.

Teknik
Teknikchef tar fram en översikt över eventuella inköp av teknisk utrustning.

Teknikchef förbereder serverrummet, hårdvaran och mjukvaran, för övergång till enbart digital sändning.