Att leva med en kronisk sjukdom (2017-02-10)

Att drabbas av en kronisk sjukdom är livsomvälvande, inte bara rent fysiskt utan också på en mental nivå. Hur påverkas ens liv när man plötsligt måste planera sina vardag utifrån sin sjukdom, och hur ser man på framtiden när man vet om att man aldrig kommer att bli frisk? I programmet hör du Maja som pratar om sin diabetes, och Pernilla som pratar om sin lungsjukdom. Pernilla driver även plattformen Lungan i stormen , ett forum för kroniskt sjuka.