7. NATIONSSPECIAL

EXTRA EXTRA, del två av fempoddens #metoo-serie utgörs av ett alldeles UNIKT avsnitt! Det är nu dags att lyfta in nationernas och Kuratorskonventets perspektiv på den tystnadskultur, de sexuella trakasserier och den diskriminering som det rapporteras om. På basis av mailkonvo med samtliga nationer och en bandad intervju med KKs diskrimineringsombudsman försöker vi navigera i härvan av handlingsplaner, ord mot ord och ideellt engagemang. Denna gång blev the extended version the only version – men så är det ju också oerhört viktigt.