Handlingar till medlemsmöte 2019-12-12

Här kommer samtliga möteshandlingar att göras tillgängliga när de har sammanställts.