Personuppgifter

På denna sida kan du läsa en förenklad sammanfattning av hur vi behandlar personuppgifter.
Länk till den fullständiga informationen: Behandling av personuppgifter

Varför lagrar vi personuppgifter?
Vi lagrar personuppgifter om alla medlemmar. Anledningen är främst att vi måste kunna hålla kontakt med våra sändare och för att kunna söka bidrag som finansierar vår verksamhet.

Hur samlar vi in personuppgifter?
I samband med din medlemsansökan registrerar du själv dina personuppgifter. I och med din ansökan lämnar du även samtycke för vår lagring och användning av dina personuppgifter.

Hur lagrar vi personuppgifter?
Vi lagrar personuppgifter på vår hemsida och på Googles molntjänst Drive. Vi kan inte garantera att Googles servrar finns i EU.

Dina rättigheter som registrerad
• Du kan begära utdrag och rättning av dina personuppgifter.
• Du kan begära att få veta hur länge dina uppgifter sparas och vem som har tillgång till dem.
• Du informeras om dina uppgifter ska användas för annat än vad du har samtyckt till.
• Du kan återkalla ditt samtycke och få dina personuppgifter raderade.
• Du kan anmäla vår behandling av dina uppgifter till en tillsynsmyndighet.

Hjälp och kontakt
Om du har frågor om hur dina personuppgifter lagras, hör av dig till någon av våra personuppgiftsansvariga:
• Ordförande: ordforande@studentradion.com
• Stationschef: stationschef@studentradion.com