Premiär – Tidevarvet!

På fredag klockan 18 har Tidevarvet premiär! Tidevarvet är ett introspektivt program som tar avstamp i tidlösa företeelser och anknyter dem till aktuella kulturella och samhälleliga klimatet. Ämnen som kommer behandlar är bl.a. internaliserad objektifiering, narcissism och nostalgi. Programmet görs av Lova Olofsson och Maja Söderberg.