Kretslopp 12 – Betydelser anknutna till hållbar matkonsumtion

”Co-grundare av Flogsta matkooperativ Marian Voigt och Kretslopps miljöhjälte avslöjar viktiga betydelser och meningar som förutsätts för hållbar matkonsumtion. Vi diskuterar aktiviteter och syftet med Flogsta matkooperativ, t.ex. inköp av ekologisk mat från Upplands bönder, och hur bidrar ett lokalt konsumtionsnätverk till hållbar utveckling.

miljösocial hållbarhetansvarsjälvständighetekologisk matkoopkooperativmatföreningbeteendebetydelsemening
”. Släppt: 2016-03-23.