Kretslopp 15 – Klimaträtt

”Hur har Uppsalabo förändrat sina livsstilar tack vare Klimaträtt – en studie som mätte individuellt klimatavtryck utifrån deltagares individuella konsumtion, i synnerhet avtryck som kom från boende, landtransport och flyg, matkonsumption och inköp? Programmet dyker djupt i vad projektet handlar om och hur kan utvunna rön användas för att förändra ens livsstil.”
Släppt: 2016-05-06