2016-01-25 Climate Summit

Radio UF inleder terminen med att ta itu med den kanske viktigaste händelsen under 2015; Klimattoppmötet i Paris. Skiljer sig avtalet man kom fram till där från den ”misslyckade” överenskommelse som man kom fram till i Köpenhamn 2009? Har man gjort upp en plan som kommer att lösa hela klimatfrågan för gott? Vilket ansvar har vi som individer att se till att avtalet respekteras? Bli upplyst tillsammans med oss på Radio UF!
Tack för att ni lyssnar.

This episode is almost exclusively in Swedish.