SRS årsmöte i Örebro

Nu i helgen den 12–14 oktober hade Studentradion i Sverige (SRS) årsmöte. Studentradion 98,9 är en av tolv medlemsstationer från olika lärosäten runtom i landet. Vi skickade fem medlemmar som representerade vår station.

På mötet skulle bland annat en ny styrelse väljas och från vår station valdes två stycken: Gustaf Aronsson och Joanna Hellström kommer att tillträda som ordförande och vice ordförande vid årsskiftet! Även SRS valberedning fick två tillskott från Uppsala!

På mötet antogs även en motion från oss om att regelbundet byta systerstationer samt en proposition från styrelsen om att köpa in tjänsten E-bas för att SRS medlemsregistrering ska vara i linje med den nya dataskyddsförordningen GDPR.

Utöver själva mötet fick medlemsstationerna möjlighet att nätverka med varandra, utbyta kunskaper och instifta nya samarbeten. Helgen avslutades med en buffé uppe i vattentornet Svampen (på bilden).

Kort sagt: ett lyckat möte!