Våra stadgar

Här finner du våra stadgar som beskriver hur vår förening är uppbyggd och vilka regler vi har.

Dessa stadgar har funnits sedan Uppsala studentradioförenings bildande år 1984, men har genomgått en mängd förändringar sedan dess. Aktuella stadgar med diverse förtydligande ändringar arbetades fram av dåvarande ordförande Viktor Sandström under våren 2016 och antogs av medlemsmötet den 14 december samma år.

PDF: Stadgar för Uppsala studentradioförening (antagna 2016-12-14)

Föregående stadgar


2014

Dessa stadgeändringar arbetades fram av dåvarande stationschef tillika ordförande Ingrid Broman och innefattade 17 paragrafändringar. Ändringarna innebar bland annat att styrelseposten stationschef tillika ordförande delades i upp i två enskilda poster samt att det ej längre blev möjligt att skicka ombud till medlemsmöten. Stadgarna antogs av medlemsmötet den 24 mars 2014.

PDF: Saknas


2010

Dessa stadgeändringar arbetades fram av dåvarande stationschef tillika ordförande Tony Karlsson under våren 2009 och innebar bland annat att Kuratorskonventet inte längre stod som huvudmän för radion. Stadgarna antogs av medlemsmötet den 10 februari 2010.

PDF: Stadgar för Uppsala studentradioförening (antagna 2010-02-10)


2007

Antogs den 27 mars 2007.

PDF: Saknas