Förslag på stadgeändringar VT18

En sammanställning av samtliga dokument rörande stadgeändringar 2018.

Stadgeändring
Enligt de nuvarande stadgarnas 35 § skall stadgeändringar ske ”genom beslut på två på varandra följande medlemsmöten med minst 14 dagars mellanrum”.


Bakgrund
På föregående medlemsmöte den 17 maj 2018 beslutade mötet att godkänna samtliga förslag med undantag för ”Förslag 2, tillägg 1.3”. Detta har strukits över i samtliga dokument där det nämns. Annars har dessa dokument samma innehåll som de hade i våras. Utkastet på föreslagna stadgar har dock uppdaterats och innehåller inte längre det nämnda tillägget. En grafisk ändring av icke betydelseskiftande natur har också gjorts i utkastet: 32 och 33 §§ har nu siffror istället för bokstäver i listorna för medlemsmötenas dagordningar.


Förslag till Medlemsmötet HT18

Förslag: Förslag på stadgeändringar (2018-12-17)

Bilaga 1: Utkast på föreslagna stadgar (2018-12-17)

Bilaga 2: Stadgar för Uppsala studentradioförening (antagna 2016-12-14)

Bilaga 3: Förslag på stadgeändringar (markerade ändringar) (2018-12-17)


Förslag till Medlemsmötet VT18

Förslag: Förslag på stadgeändringar (2018-05-17)

Bilaga 1: Utkast på föreslagna stadgar (2018-05-17)

Bilaga 2: Stadgar för Uppsala studentradioförening (antagna 2016-12-14)

Bilaga 3: Förslag på stadgeändringar (markerade ändringar) (2018-05-17)