Styrelseprotokoll

Här kan du läsa samtliga styrelseprotokoll efter att de har blivit justerade.

Protokoll från tidigare möten kommer successivt att tillgängliggöras.

HT 2018
Styrelseprotokoll 2018-08-30