Styrelseprotokoll

Här kan du läsa samtliga styrelseprotokoll efter att de har blivit justerade.

Protokoll från tidigare möten kommer successivt att tillgängliggöras.


HT 2018

Styrelseprotokoll 2018-10-10

Styrelseprotokoll 2018-09-26

Styrelseprotokoll 2018-09-12

Styrelseprotokoll 2018-08-30


VT 2018

Styrelseprotokoll 2018-05-29

Styrelseprotokoll 2018-05-15

Styrelseprotokoll 2018-05-03

Styrelseprotokoll 2018-04-17

Styrelseprotokoll 2018-04-05

Styrelseprotokoll 2018-03-20

Styrelseprotokoll 2018-03-08

Styrelseprotokoll 2018-02-20

Styrelseprotokoll 2018-02-07

Styrelseprotokoll 2018-01-23


HT 2017


VT 2017


HT 2016


VT 2016