1. Super Tuesday

Premiäravsnittet för The Swedish Democrat! Det är Super Tuesday, men det är inget som The Swedish Democrat lägger någon större vikt vid. Programbeskrivningen är trots allt tydlig på den punkten – det kommer inte att pratas om det amerikanska valet. Avsnittet är mest ett sätt för Helmer att ragga likes på Facebook och Instagram. Efter snabb överläggning med sig själv har han fattat ett redaktionellt beslut – avsnitt med bara honom i studion kommer att undvikas till varje pris. Men lyssna ändå, för Helmer lovar storslagna åtaganden framöver.