4. The Keys to the White House

Helmer går igenom historikern Allan Lichtmans (och seismologen Vladimir Keilis-Boroks) modell för vilket parti som kommer att vinna valet – The Keys to the White House. Som så många gånger förr så handlar det till syvende och sist om ekonomin. Men det är faktiskt inte den enda parametern i modellen. Vilka är de andra och varför är de inte relevanta i det här valet? Det blir en hel del teori. Kanske kompenseras det med lite löst tyckande i kommande avsnitt.