6. Life, Liberty and the Pursuit of Happiness

Det första av två avsnitt med Frida Stranne, fil.dr. i freds- och utvecklingsforskning och särskilt intresserad av den amerikanska folksjälen. I denna första halva diskuterar vi det amerikanska frihetsidealet och hur det ställs på sin spets under den pågående coronakrisen och nedstängningen av USA. Väger friheten tyngre än livet självt? Hur ska vi förstå den amerikanska utrikespolitiska strategin att med våld befria förtryckta stater? Hur stark är tron på den djupa staten (”deep state”) och kan Trump fortsätta att hänvisa till den, trots att han är statens högsta chef?