7. A Place Where You Can Make It If You Try

I den andra halvan av intervjun med Frida Stranne diskuterar vi den amerikanska drömmen. Vad är den amerikanska drömmen? Hur mår den? Är den konstant eller föränderlig? Hur förhåller sig de politiska partierna till den? Vi hör dessutom två tal som enligt Frida beskriver den amerikanska drömmen bra: Marco Rubio under republikanernas partikonvent 2012 och president Obamas ”State of the Union”-tal från 2011. Och så presenterar Frida sin kommande bok ”Supermakten – vad varje svensk bör veta om USA” som hon har skrivit tillsammans med Sanna Torén Björling, DN.

Sänt 12 maj 2020 (intervju inspelad 1 maj 2020)