Återbesök av Knutar

I veckan återuppstod det lokala dokumentärprogrammet Knutar, som sände i våras, för en speciell etertimme med remixning och uppföljning av tidigare historier!

Knutar har tidigare berättat om de asylsökande palestinier som höll en utdragen hungerstrejk på Vaksala torg förra hösten. Nu under denna höst har Migrationsverket omvärderat situationen för just Gazapalestinier, samtidigt som hela Sverige hunnit omvärdera sina asyllagar, vilket gjort att den här gruppen har andra förutsättningar vad gäller några av stridsfrågorna. Denna historia återbesöks därför och följs upp. Därtill nygestaltas och uppdateras berättelsen om Josefin och den mest oklara av folkbokföringsetiketter Skatteverket kan ge dig: ”försvunnen” – tidigare ”obefintlig”.

Poddversionen av detta bonusavsnitt om gränsdragningar, byråkrati och hur vi bestämmer vem som ska räknas med, finns nu att höra nedan eller i Studentradions app.

Återbesök