BLI EVENTKOORDINATOR FÖR SRS-MÖTET I UPPSALA 2016

Anmälningsfönstret har tyvärr stängt.

(Ansökningsformulär gällande tjänsten som eventkoordinator. Ansökningsfönstret stänger den 29 november 2015.)

Hej!

Vad roligt att du vill söka tjänsten som eventkoordinator för Studentradion i Sveriges (SRS) vårmöte i Uppsala. Exakt datum för mötet är inte fastslaget, men det ser ut att bli den första eller andra helgen i april 2016.

SRS är en organisation som består av 12 studentradiostationer som sänder vitt och brett från olika delar av landet. Två gånger per år träffas medlemsstationernas representanter på ett stormöte – dels för att på ett demokratiskt vis kunna ta viktiga beslut gällande SRS verksamhet, och dels för att träffas, umgås och utbyta erfarenheter och kunskap medlemsstationerna sinsemellan.

Eventkoordinatorn arvoderas 9 500 kr i efterhand av SRS som ersättning för utfört uppdrag. Den rekommenderade arbetstiden är sammanlagt en månads arbete, som fördelas över en längre tid.

Som eventkoordinator blir din uppgift att se till att mötet blir till verklighet. Nedan finner du en summering av dina huvudsakliga uppgifter:
– Genomför vårmötet som arrangör och värd med huvudansvar för alla aktiviteter
– Anordnar boende och mat för ca 70 personer
– Anordnar lokal för mötet med möjlighet att visa handlingar på storbild
– Anordnar lokal för kvällsaktiviteter (middagssittning fredag och lördag)
– Anordnar en mötesordförande och en mötessekreterare
– Tar fram förslag på möjliga aktiviteter under helgen (föreläsningar, workshops, diskussionsgrupper eller annat som är lämpligt, roligt och givande

Tjänsten tillsätts genom beslut av styrelsen. Fyller du i denna ansökan kommer du att kallas till ett styrelsemöte i början av december, för att där få kandidera muntligt till tjänsten.
För frågor, kontakta ordforande@studentradion.com.

Vi ses!
// Styrelsen