Bli Medlem VT18

Medlemskontrakt

Genom att bli medlem intygar du att du har läst och förstått medlemskontraktet. Nedan följer 4 utdrag ur kontraktet.

  • Betala medlemsavgift varje termin. (detta gäller inte för föreningssändare.)
  • Ha minst en jourdag per termin.
  • Fylla i studiecirklar, förutsatt att medlemmen sänder ett program
  • Gå eller ha gått kursen ”Sänt var det här”, förutsatt att medlemmen sänder ett program

Läs hela kontraktet här!