Bli stödmedlem

Det finns två typer av medlemskap i Uppsala Studentradioförening, dessa är sändande medlem och icke sändande medlem, även kallad stödmedlem. Att vara stödmedlem kostar ingenting men du måste aktivt ta ställning om att bli stödmedlem varje år för att fortsätta att räknas som stödmedlem. Som stödmedlem har du stadgeenlig rätt att påverka vår verksamhet, komma på medlemsmöten och kandidera till förtroendeposter på studentradion.

Läs mer om vad det innebär att vara stödmedlem här

 

Bli stödmedlem i Studentradion 98,9