Den hotade demonstrationsfriheten – lyssna!

I dagens Radio UF pratade vi om den hotade demonstrationsfriheten, från Majdan torget i Kiev till Puerta del Sol i Madrid.
Vad är det egentligen som pågår i de här två länderna?
Varför händer det just nu?
Och vad kan EU göra?

Lyssna gör du här!