Flyktingkrisens retorik

I dagens Hesa Fredrik kommer Hanna, Märta och Annie att gräva i retoriska aspekter kring flyktingkrisen. Det handlar bland annat om den effekt som bilden på den döde Alan Kurdi hade ur ett retoriskt perspektiv, vad de svenska rörelserna (t.ex. Vi gör vad vi kan) gör med den svenska självbilden och vad media inte tar upp (lika mycket).

KF kommer även att bidra med en krönika om hur vi benämner krisen, katastrofen och frågan.

Lyssna klockan 16!