Från Rhythm and blues till Rock ’n’ roll

Efter två serier om bluesens och jazzens historia undersöker vi i två program begreppet Rhythm and Blues och spårar dess utveckling i olika riktningar. I det första programmet ger vi oss i kast med Rock ’n’ Roll under 50-talet och diskuterar ungdomskulturen, populärmusikens intåg, kulturell appropriering och låtstöld.

Vi spelar bland annat Chuck Berry, Big Mama Thornton, Elvis och många fler.

Följ med!

För mer information om OPUS, klicka här!