Hjälp människor på flykt!

Studentradion 98,9 i Uppsala kommer att hålla temaveckan ”Hjälp människor på flykt!” under vecka 41 (5-9 oktober).

Under veckan kommer våra program att belysa och uppmärksamma situationen för människor på flykt ur olika perspektiv. Syftet med veckan är både att fördjupa kunskaperna om människor på flykt och att samla in pengar till Radiohjälpen.

Exempelvis kommer det utrikespolitiska radioprogrammet Radio UF att belysa medborgarskap, kulturmagasinet Kulturkoftan att behandla flyktskildringar i litteraturen och retorikprogrammet Hesa Fredrik att analysera mediebilden av flyktingar.

Dessutom kommer nyheterna som sänds varje hel timme rapportera om olika aspekter av flyktingmottagande. En fördjupande och sammanfattande dubbeltimme om temat kommer avslutningsvis att sändas fredagen 9 oktober kl 15-17.

Studentradion 98,9 hörs på 98,9 MHz (vardagar kl 13-20) i Uppsala med omnejd samt på studentradion.com och i vår app ”Studentradion 98,9” (vardagar kl 13-21).

För frågor eller mer information kontakta stationschef Simon Sander via stationschef@studentradion.com eller mobil 070 – 798 79 27.

 

Mer information om Radiohjälpens insamling finns här:

http://www.svt.se/radiohjalpen/insamling-for-manniskor-pa-flykt

Information om flyktingars mänskliga rättigheter finns här:

http://www.manskligarattigheter.se/sv/de-manskliga-rattigheterna/vilka-rattigheter-finns-det/flyktingars-rattigheter

och här:

http://www.amnesty.se/vad-gor-vi/flyktingar-och-migranter/