Hur övertygar en mäklare? 4/3

I avsnittet har vi med oss Daniel Berg som utbildar sig till mäklare. Vi frågar honom hur han blev övertygad om att utbilda sig till mäklare och vad han stött på för fördomar mot mäklarutbildningen och mäklaryrket. Sändes 4/3 2020.