Lär dig sända radio!

Den första grundkursen i radio för vårterminen kommer gå av stapeln den 23/2. Totalt rör det sig om kurstillfällen samt en examinering:

  • Kurstillfälle 1: Föreläsning om Studentradion 98,9 samt Musik i radio. Måndagen den 23/2 kl. 18-21
  • Kurstillfälle 2: Hur man pratar i radio samt Intervjuteknik och reportage. Tisdagen den 24/2 kl. 18-21
  • Kurstillfälle 3: Studioteknik och redigering. Lördagen den 28/2 samt söndagen den 1/3 kl. 12-16
  • Kurstillfälle 4: Praktisk tillämpning av det som gåtts igenom under kursen. Lördagen den 7/3 samt Söndagen den 8/3 kl. 12-16
  • Kurstillfälle 5: Examinering.

OBS! Alla tillfällen är obligatoriska. Det är nödvändigt att gå utbildningen ifall man vill sända på Studentradion. Anmälningen till kursen sker på Folkuniversitetets hemsida, undantaget föreningssändare, som istället anmäler sig direkt till utbildningsansvarige.

För mer information om denna kurs – kontakta utbildningsansvarig, Ellen Axenborg:

utbildningsansvarig@studentradion.com.