Låtar från musikalfilm i OPUS

Tidigare här I OPUS har vi talat om såväl instrumentell filmmusik som popmusik skriven för just film. Men det finns en genre som på sitt sätt kombinerar både vikten av instrumentell komposition, å ena sidan, och å andra sidan också populärkulturell anknytning: musikalen.

Troget de tidigare två programmen väljer vi nu att undersöka musikalen som fenomen inom film. Vi bjuder dels på musikaler som transmedialiserats från Broadway och West End till vita duken, men även dem som skapats för film från första början. Sist men inte minst berör vi även den tecknade musikalfilmens värld, i form av några av Disneys verk.

Ur ett musikhistoriskt perspektiv rör vi oss från den klassiska Broadway-musikalens jazziga toner, mot pop, rockopera, och en final i ett Motown-inspirerat sound. Vi bjuder på musik från bland annat Singin’ in the Rain, Mary Poppin, The Sound of Music, Jesus Christ Superstar, Disney och många fler.

Välkomna till säsongens sista OPUS.