Medierna i Uppsala

Idag undersöker Uppsyn det rådande klimatet i medielandskapet Uppland.

Hur länge överlever papperstidningen? Vilken plats har lokaljournalistiken? Och hur mår studenttidningen Ergo?

Hör röster från både reportrar och redaktörer i dagens Uppsyn kl 18.03-19.00!