Medlemskontrakt

Genom att bli medlem intygar du att du efter bästa förmåga kommer uppfylla nedanstående krav som medlem hos Studentradion 98,9.

Om medlemmen är en aktiv sändare ska medlemmen sträva efter att utveckla sig själv som sändare och att utveckla sitt program, både vad gäller kvalitet och innehåll. Programmet är medlemmens eget ansvar och medlemmen ska förvalta det förtroende som han eller hon har fått genom att ha fått sändningstid på Studentradion 98,9. Det är medlemmens uppgift att se till att det är inte är tyst på dennes sändningstid (att sända sitt program, eller lägga en repris i programloggen). Det är också medlemmens uppgift att uppdatera den individuella programsidan på webben. Medlemmen har skyldighet att efter bästa förmåga delta på redaktionsmöten, medlemsmöten och sändarkonferenser. Medlemmen ska också delta på de möten som redaktören och/eller programchefen kallar till som rör utveckling av sändarens program. Medlemmen intygar att han eller hon ska följa de riktlinjer som finns för Studentradion 98,9:s medlemmar:

  • Betala medlemsavgift varje termin, förutsatt att medlemmen inte är föreningssändare.
  • Ha minst en jourdag per termin
  • Fylla i studiecirklar löpande, förutsatt att medlemmen sänder ett program
  • Gå kursen ”Sänt var det här”, om det inte redan är gjort, förutsatt att medlemmen sänder ett program

Studentradion 98,9 ger medlemmen rättigheten att känna sig välkommen och delaktig i föreningen. Studentradion 98,9 ska därför erbjuda stöd och hjälp till den medlem som begär det. Stödet kan handla om allt ifrån hjälp med programutveckling till hur man praktiskt sänder ett program. Studentradion 98,9 är skyldig att erbjuda utbildning till alla och medlemmar som vill gå den. Likaså är fortbildning något som Studentradion 98,9 ska erbjuda medlemmen om denne begär det. Om medlemmen bryter mot kontraktet, inte följer anvisningar från programchefen eller sin redaktör kan medlemmen stängas av från och med nästkommande termin. Avstängningen innebär att medlemmen inte längre får sända, men att han eller hon fortfarande är välkommen som medlem i föreningen.