Musikpolicy för Studentradion 98,9

Musikpolicy för Studentradion 98.9
Fastslagna den 15e September 2007

• Studentradion 98.9 ska verka för att vara ett musikaliskt alternativ till andra radiostationer.

• Musiken som spelas ska vara relevant för den målgrupp som beskrivs i stationens måldokument.

• Studentradion 98.9 ska vara extra öppen för nya artister och nya musikstilar samt erbjuda en bred genrevariation i musikutbudet.

• Program utan direkt musikanknytning ska följa en spellista, för vilken musikchefen bär det yttersta ansvaret. Spellistan utgör det material som varje sändningsvecka ska redovisas till Studentradions medlemmar, de musikbolag som tillhandahåller skivor till Studentradion samt övriga intressenter.

• Program med direkt musikanknytning behöver inte följa spellistan, men ska kunna redovisa vad som spelats i programmet. Vilka program som ska bortses från spellista avgörs i samråd av programchef och musikchef inför varje terminsstart.

• Musiken bör komplettera det redaktionella innehållet i sändningarna genom att spelas i minst lika stor utsträckning som tal förekommer.

• Musikvalet till spellistan ska utöver tidigare paragrafer uppfylla följande krav;
1. Musiken ska vara nyproducerad.
2. Musikvalet får inte påverkas av påtryckningar från enskilda musikbolag.
3. Musikens innehåll får inte bryta mot de etiska regler som finns i stationens måldokument.