Programansökan

Ett program börjar alltid med en idé!

På Studentradion 98,9 måste alla program, nya som gamla, regelbundet fylla i ett dokument där de beskriver vad deras program ska innehålla, hur det presenteras och mycket mer. Detta är programmets programansökan. När vi får in en ny programansökan tas den emot av vår programchef som sedan diskuterar den med programrådet och beslutar om det är en godtagbar ansökan.

Alla program måste fylla i en programansökan i slutet av varje termin för att utvärdera och vid behov uppdatera innehållet.


Det finns två typer av programansökningar …


Programansökan
En programansökan görs av alla nya program. Inför sommaruppehållet förnyas den även av existerande program som planerar att fortsätta sända.


Kort programansökan
En kort programansökan görs inför årsskiftet av existerande program som planerar att fortsätta sända.