Garderoben

Vi sänder från Garderoben och kommer ut i etern! 

 
Garderoben är ett samhällsprogram där Oliver, Linus och Lo snackar HBTQ-nyheter, delar med sig av roliga historier och presenterar den verklighet som ibland fortfarande hamnar i skuggan. Varje fredag eftermiddag analyserar Garderoben allt från politik och media till nationers klubbar ur ett HBTQ-perspektiv, med en humoristisk ton och lättsamt sätt (även om redaktionen är konstant kränkt). En gång i månaden presenterar Garderoben en krönika som belyser frågor och historier som annars kanske faller i skymundan.
Programmet riktar sig till alla oavsett vem man är eller älskar, oavsett om man är insatt aktivist eller helt okunnig om sexualitet och kön sedan tidigare.
Redaktionen:
Elina Linus Thorén
Lo Rävunge
Oliver Carlberg