Kretslopp 16 – Rengöring av avloppsvatten i Uppsala

”Tar du ansvar för avloppsvatten du producerar? Vet du hur stor del kan renas bort och vilka ämne du spolar ner vandrar fritt våra vattendrag?
I terminens sista program har Kretslopp följt spår av Uppsalas avlopp till Kungsängsverket, Uppsala Vattens reningsverk, där har vi gjort ett reportage så att du skulle förstå hur viktigt det är att skilja mellan en korg och en toa och ta ansvar för en lämplig användning av dessa.
Programmet reder ut hur reningsverket fungerar, vilka ämne spolar vi ner i avlopp, som svenska reningsverk inte kan plocka bort, och med vad du kan ersätta miljöfarliga produkter som du också troligen spolar ner i avlopp.
Slutligen diskuterar vi bästa sätt använda slam och vi kollar upp, om studenter till miljö- och vattenteknik har rätt utbildning att jobba med kommande reningstekniker.
Programledare: David Jirout
Studiogäst: Ena Bahtić, masterstudent till miljö- och vattenteknik
Reportagerespondent: Caroline Holm, utredningsingenjör på Uppsala Vatten AB
Källor:
– Badskumt av Katarina Johansson
– http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/motion/klarar-vi-fler-kemikalier_H102MJ223
– http://ki.se/forskning/fler-kemikalier-i-vardagen-barnen-mest-utsatta
– http://www.mistrapharma.se/
– http://www.imm.ki.se/Datavard/Rapporter/exp_bekampningsmedel_Skane%202011.pdf”. Släppt: 2016-05-20.