2015-10-19 The Political Pope

May every parish and religious community in Europe host a refugee family. #Jubilee #refugeeswelcome
Vem är den politiske påven Franciskus och hur stort reformutrymme har han inom sin egen kyrka? Dagens Radio UF tittar närmre på relationen mellan katolska kyrkan, miljön och marknadsekonomin. Vi tar oss även ut i Uppsala för att ta reda på hur stadens katoliker ser på den politiske påven.