Reklam

Varför annonsera på Studentradion?

Reklam i Studentradion 98,9 är ett billigt och enkelt sätt att nå ut till studenterna.
Dessutom får ert företag också möjlighet att skapa goda kontakter med en grupp
människor som är på väg ut i arbetslivet och är rekryteringsbara.

Studentradions lyssnare är i första hand universitetsstudenter, men även vi når
även ut till den bredare allmänheten i Uppsala. Studenter är en viktig målgrupp
för annonsörer då de:

Är påverkbara, de har ännu inte skapat så många fasta rutiner
Är över 40 000 till antalet
Är framtidens höginkomsttagare och opinionsbildare

Tidigare annonsörer

På Studentradion har vi hört allt i från stora multinationella företag som SAS, Sony
och IKEA till mer nationella Akademibokhandeln och högst lokala aktörer,
som det legendariska fiket Ofvandahls.

Priser

Priser för kortare reklamkampanjer (1-2 veckor)
20 spottar/vecka – 65 kr/spot – 1300 kr + moms/vecka
40 spottar/vecka – 60 kr/spot – 2400 kr + moms/vecka (motsvarar en gång i timmen)
60 spottar/vecka – 55 kr/spot – 3300 kr + moms/vecka (motsvarar två gånger i timmen)

Priser för längre reklamkampanjer
Priset per spot sjunker desto fler man köper. Vid en längre kampanj sjunker
priset kraftigt, vid köp av elva veckor á 20 spottar i veckan kostar varje spot
bara 55 kronor.

1-100 spottar – 65 kr/spot
101-200 spottar – 60 kr/spot
201 + – 55 kr/spot


Alla priser är exklusive moms. Vid tecknande av längre kampanjer,
8 – 15 veckor, 
ingår kontinuerlig uppdatering av jinglar. Självklart kan vi
skräddarsy ett reklampaket efter era önskemål om ni så önskar,
det finns exempelvis möjlighet att synas på affischer och programfoldrar.

Jinglar

Studentradion 98,9 producerar underhållande och säljande reklamjinglar
på kort tid till ett förmånligt pris. Reklam producerad av Studentradion 98,9
håller hög kvalitet för sändning i såväl egna som andra radiostationer.
Kontakta reklamchef för att få höra exempel på hur jinglarna kan låta.

Reklamjingel 15 sek
Kreativt arbete (planering, manus, bakgrundsljud) 500 kr
Studiotid (inspelning, redigering) 500 kr
Summa: 1000 kr

Reklamjingel 30 sek
Kreativt arbete (planering, manus, bakgrundsljud) 800 kr
Studiotid (inspelning, redigering) 1000 kr
Summa: 1800 kr

Vill du nå hela landets studenter?

Vi kan hjälpa dig att nå ut till 190 000 högskolestudenter. Genom SRS,
Studentradion Sverige, kan ditt företag sända reklam via alla stora
studentradiostationer i landet till rimliga kostnader. Kontakta Stationschef
för ytterligare information eller besök SRS hemsida och läs mer.

Kontakt för annonsering

William Waldetoft, Reklamchef
reklamchef@studentradion.com

PS. Tänk på att radioreklam är den miljövänligaste formen av marknadsföring!