Våra stadgar

Här finner du våra stadgar som beskriver hur vår förening är uppbyggd och vilka regler vi har.

Dessa stadgar har funnits sedan Uppsala studentradioförenings bildande år 1984, men har genomgått en mängd förändringar sedan dess. Aktuella stadgar med en mängd små förtydliganden samt ändringar relaterade till att vi sedan 2018 sänder webbradio samt att Uppsala närradioförening (UNR) har upplösts. Dessa stadgar antogs på medlemsmötet den 17 december 2018.

PDF: Stadgar för Uppsala studentradioförening (antagna 2018-12-17)

Stadgarna finns även att läsa i pappersform på anslagstavlan i radions lokaler.