Bli Stödmedlem!

Kära medlemmar, gamla som nya, nu startar Studentradion 98,9 en stödmedlemskampanj. Kampanjen går ut på att värva fler stödmedlemmar till vår förening. Bjud in alla era kompisar, släktingar, kursare, trevliga människor du träffar på stan.
Och du, har du tidigare varit medlem hos oss?
Varför inte visa ditt stöd och bli det igen!

Men vad är egentligen en stödmedlem?

Följande stycke är taget ur våra stadgar:
§8 Det finns två typer av medlemskap i SRF, sändande medlem och icke sändande medlem, även kallad stödmedlem. Sändande medlem och stödmedlem kan påverka föreningens verksamhet genom att delta på medlemsmöten, inkomma med motioner och kandidera till poster.

Att vara stödmedlem är gratis och du binder inte upp dig på något, men du får vissa rättigheter inom våran förening.

Varför behöver vi stödmedlemmar?

Studentradion 98,9 är en del av Studentradion I Sverige (SRS).
Det är en paraplyorganisation för alla Sveriges studentradiostationer, och det är genom SRS som vi kan ansöka om statsbidrag. Ett kriterium för bidraget är att föreningen ska vara rikstäckande, ett annat har att göra med medlemsantal.

När SRS får statsbidraget så fördelas det ut till alla stationer. Hur stor del som varje enskild station får har delvis att göra med hur många stödmedlemmar stationen har.

Med andra ord, fler stödmedlemmar genererar mer pengar till vår station.

Nu är det upp till er.
För några år sedan hade vi 500 stödmedlemmar, och det är också målet för denna kampanj.
Sprid budskapet!
Lycka till!

//Oscar Tranberg
Stationschef
Studentradion 98,9