Uppsala studenters insamling till Musikhjälpen

Musikhjälpen till ära sänder Studentradion denna vecka utifrån Ångström. Lyssna mellan 12-13 för att höra dessa specialsändningar!

Uppsalastudenters insamling till Musikhjälpen är ett ideellt projekt som drivs av studenter i Uppsala för att uppmärksamma Musikhjälpens insamling. Denna insamling syftar till att sammanföra alla studenter i Uppsala och gemensamt samla in pengar till Musikhjälpen genom olika typer av arrangemang och aktiviteter.

Insamlingen startade 2012 och blev på kort tid en stor framgång. Det som började i Ångströms- och Polacksområdet spred sig vidare till bland annat alla 13 nationer och stöttades även upp av flertalet övriga engagemang – många av dem från enskilda studenter som ville vara med och göra en skillnad. Den utgjorde även starten för en våg av insamlingar på andra universitet runt om i Sverige. Tillsammans samlade alla studenter i Uppsala in närmare 60 000 kr och insamlingen uppmärksammades flera gånger i själva Musikhjälpen såväl som på Musikhjälpens egen återträff

Läs mer på insamlinguppsala.se