Vår värdegrund

Läs om vilka grundläggande värderingar föreningens interna och externa verksamhet präglas av.

Värdegrunden togs fram våren 2016 under ledning av dåvarande stationschef Simon Sander. Den godkändes av föreningens medlemmar på årsmötet den 23 maj samma år med smärre justeringar.

PDF: Värdegrund för Uppsala studentradioförening (antagen 2016-05-23)