Världens största konflikt?

Världens största konflikt? Media i Israel-Palestina konflikten

Israel-Palestina konflikten figurerar flitigt i västerländsk media men hur stor är den i proportion till andra konflikter? Varför ser rapporteringen ut som den gör och hur påverkar omvärldens syn på konflikten framtida lösningar?

Hör alltihop i dagens Radio UF kl 16.03 – 17.00.